Idézetek iskolai dolgozatokból!

2018.06.14.
Ezt el kell olvasnod!

A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog folytatták útjukat.

 

Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége romlásnak indult.

 

A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták a várat.

 

IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen gondoskodott.

 

IV. Béla várromokat épített.

 

A hős várkatonák általában nem érték meg a haláluk napját, mert már korábban elestek a csatában.

 

Dugovics Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és azon felmászott.

 

A századfordulón Ady termékenyítette meg a tudósokat.

 

Radnóti Miklós fasiszta építőtáborban halt meg.

 

Móricz Zsigmond később megnősül, és elveszi a feleségét.

 

A néma Katrin hallgatag lett...,

 

Arany János 1817-tól 1822-ig született.

 

A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a főhőst feldolgozzák.

 

Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodostóba.

 

Arany János velszi bárdokkal sújtott le a Habsburg-házra..

 

Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban.

 

Zrínyi Miklóst a bécsi kamara által feltüzelt vadkan ölte meg..

 

Petőfi egy szegény cselédlány és a magyar nép fia.

 

Petőfi mindent megtenne a nemzet érdekében, csakhogy ő is hősi halott legyen.

 

Petőfi úgy rohant a csatába, hogy jobb kezében a vers, bal kezében pedig a kard volt

 

Kölcsey 1815. januárjától 1816. tavaszáig nem írt verset. Ebből az időszakból 3 verse maradt ránk.

 

Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.

 

A katonák életüket és halálukat kockáztatták.

 

A hős holtan esett össze. Nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit tenni.

 

A víz oxigénből és folyadékból áll.

 

A mocsári vész 1526-ban volt.

 

A Szent Jobb István király bal keze.

 

Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.

 

Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel a fejünk belül sötét.

 

A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.

 

A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a szagával.

 

Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.

 

Sok régi kőzetben megtalálhatóak az őskori halak lábnyomai.

 

Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.

 

A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.

 

Kanada területe egyenlő Európa lakosságával..

 

A kenguru kicsinye fészeklakó.

 

A ménes egy nagy lócsomó.

 

Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.

 

Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött gyermekét az Úrnak ajánlotta.

 

Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.

 

Kolumbusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.

 

Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be a lábát.

 

Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg.

 

Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.

 

És akkor a költő megírta a Szundi két apródja című verset.

 

Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.

 

Egyiptom őslakói a múmiák.

 

A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit nem lehet kétszer megölni.

 

A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit.

 

A Bibliát Guttenberg találta fel.

 

Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.

 

A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt

szökőkutakkal

 

A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé.

 

A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.

 

Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba..

 

Villon fő műve az Ótestamentum.

 

A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda...

 

II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.

 

A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.

 

Barbarossa seregében kitört a pestis, amely elől maga a császár is csak álruhában tudott menekülni.

 

Ady Boncza Bertalant vette feleségül.

 

Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.

 

A kőolajat kövekből sajtolták.

 

Eötvös József többek között Budán született.

 

Csapadékfajta: lisztharmat.

 

A cápa jellemzése: Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni

 

Nagy Beáta tanárnő gyűjtése